INSCHRIJVEN
Voornaam:
Achternaam:
Nicknaam:
Wachtwoord:
Email adres:
Doe je mee met de inleg: Ja     Nee
Bank- girorekening (IBAN):


De inleg bedraagt dit jaar 20 euro. Als je niet meedoet met de inleg, hoef je ook je bank- girorekening niet in te vullen.

Lees ook even de uitleg.

en de AVG:

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Eredivisiepoule:Brawl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eredivisiepoule:Brawl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eredivisiepoule:Brawl verstrekt. Eredivisiepoule:Brawl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw bankrekeningnummer

WAAROM Eredivisiepoule:Brawl GEGEVENS NODIG HEEFT

Eredivisiepoule:Brawl verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen indien u nog wedstrijden open heeft staan.

HOE LANG Eredivisiepoule:Brawl GEGEVENS BEWAART

Eredivisiepoule:Brawl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Eredivisiepoule:Brawl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Rick@Magari.nl. Eredivisiepoule:Brawl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Eredivisiepoule:Brawl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eredivisiepoule:Brawl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eredivisiepoule:Brawl op via Rick@magari.nl. www.magari.nl is een website van Eredivisiepoule:Brawl.

Eredivisiepoule:Brawl is als volgt te bereiken:

E-mailadres: Rick@magari.nl